Welcome to PNP-PRO11

Pulis Davao Region, Respetado, Responsable at Disiplinado.

Republic Act 11313-“Safe Space Act”o “Bawal Ang Bastos Law”

Ang Republic Act 11313-“Safe Space Act”o “Bawal Ang Bastos Law” ay isang batas na nagbibigay parusa sa anumang uri na Gender-Based Sexual Harassment sa pampublikong lugar kasama na rin ang cyberspace.
Ang panghihipo at pagsisipol, at malisyosong akto at komento ay ilan lamang sa pinagbabawal ng batas.
Mahigpit na ipinapatupad ng PRO11 ang probisyon ng batas sa lahat ng personahe ng PNP. Hindi kokonsintehin ang lumabag at sisiguraduhin sasampahan ng kaukulang kasong kriminal at administratibo ang sinumang pulis na masasangkot sa ganitong akto.
Team PNP-PRO 11 © 2020 ITMS